Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 06:33

Lịch học (Điều chỉnh) lớp Bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, khóa 15, từ ngày 24/5 đến ngày 26/5/2022