Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 09:45

Lịch giảng dạy và học tập môn: Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Lớp cao học XDĐ và CQNN, từ ngày 09/5 đến ngày 11/5/2022