Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ bảy, 1 Tháng 10, 2022 - 05:50

Lịch giảng dạy và học tập môn: Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Lớp cao học XDĐ và CQNN, từ ngày 09/5 đến ngày 11/5/2022

Danh sách lớp: 

Cao học ngành xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2022

Lịch giảng dạy và học tập môn: Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Lớp cao học XDĐ và CQNN, từ ngày 09/5 đến ngày 11/5/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác