"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 16 Tháng 9, 2019 - 01:40

Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức buổi sinh hoạt học thuật

Chiều ngày 22 tháng 5 năm 2019, Khoa NN và PL Trường Chính trị Bến Tre đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến, Trưởng khoa NN và PL cùng toàn thể giảng viên, viên chức tập sự của khoa. Ban Giám hiệu nhà trường có các đồng chí Phó Hiệu trưởng: ThS. Dương Văn Chăm, ThS. Dương Quốc Hoàng tham dự, trao đổi, phát biểu ý kiến chỉ đạo. 

Nội dung buổi sinh hoạt tập trung làm rõ những vấn đề mới trong thực hiện 02 phần học: “Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa”; “Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước” do Khoa NNPL đảm trách. Tập thể lãnh đạo, giảng viên tập trung thảo luận các vấn đề: Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan Nhà nước Việt Nam; Văn kiện Đại hội XII và việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; tổ chức bộ máy Nhà nước ta theo Hiến pháp 2013; bản chất pháp luật XHCN... Buổi sinh hoạt trao đổi, thảo luận dân chủ với 15 ý kiến phát biểu, luận chứng các vấn đề trên. Qua đó tập thể đã thống nhất nhận thức khoa học về các quan điểm, thuật ngữ, bản chất của các vấn đề đặt ra.

Phát biểu kết thúc buổi sinh hoạt học thuật, đồng chí Nguyễn Thị Yến đã kết lại thống nhất nhận thức những vấn đề lý luận đã trao đổi, vận dụng trong nâng cao chất lượng giảng dạy, hoạt động chuyên môn của khoa trong thời gian tới. Đồng thời định hướng các hoạt động sinh hoạt học thuật của khoa ở những lần tiếp theo./.

Quang cảnh diễn ra buổi sinh hoạt học thuật của khoa NN và PL

Nguyễn Thị Hoài Thu
Viên chức tập sự khoa NN và PL.

Tin khác