"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 21 Tháng 1, 2019 - 06:48

Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề “V.I.Lênin với việc phát triển học thuyết C.Mác trong giai đoạn chủ nghĩa đế quốc”

Nhân kỷ niệm 148 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018), sáng ngày 19/4/2018, Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề “V.I.Lênin với việc phát triển học thuyết C.Mác trong giai đoạn chủ nghĩa đế quốc”.
Tham dự buổi sinh hoạt khoa học có đồng chí Trần Trung Dung, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Thành Phương, Trưởng khoa chủ trì buổi sinh hoạt khoa học; cùng toàn thể giảng viên của Khoa.
Tại buổi sinh hoạt khoa học với 6 tham luận đã nhận được từ các giảng viên, giảng viên tập sự, thực tập, giảng viên kiêm nhiệm của Khoa, với sự chủ trì của Trưởng khoa, các giảng viên đã trao đổi, thảo luận nghiêm túc và khẳng định được những đóng góp to lớn về lý luận cũng như thực tiễn của V.I.Lênin đối với sự phát triển của chủ nghĩa C.Mác nói riêng và chủ nghĩa xã hội khoa học nói chung trong giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Đồng thời, các giảng viên còn đưa ra các luận điểm, luận chứng mới sát với tình hình thực tế, mang tính khả thi trong bảo vệ và phát triển chủ nghĩa C.Mác trong giai đoạn hiện nay.
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác