"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:06

Khoa Dân vận đi nghiên cứu thực tế ở xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2018, Đoàn giảng viên Khoa Dân vận, Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Yến, Trưởng Khoa Dân vận làm Trưởng đoàn đi nghiên cứu thực tế tại xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Tiếp đoàn tại phòng làm việc của Khối vận xã Lương Quới là đồng chí Nguyễn Văn Sung, Bí thư Đảng ủy xã và sự có mặt đầy đủ của các đồng chí cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức đoàn thể xã. Bầu không khí trao đổi cởi mở, ấm áp, chân tình, sẻ chia những kết quả đạt được; phản ánh, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện về công tác vận động quần chúng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại địa phương; giới thiệu cá nhân tiêu biểu, mô hình, cách làm hay, có hiệu quả ở cơ sở trong phát triển kinh tế, quá trình nâng chất xã nông thôn mới.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, Đoàn nghiên cứu thực tế đã thu thập rất nhiều thông tin bổ ích bổ sung vào bài giảng, tăng hàm lượng thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng bài giảng và hoàn thành kế hoạch nghiên cứu thực tế 6 tháng cuối năm 2018.

Đoàn giảng viên Khoa Dân vận, Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
đi nghiên cứu thực tế tại xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
 
Ths. Nguyễn Thị Nga
       Phó Trưởng Khoa Dân vận

Tin khác