"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 18 Tháng 12, 2018 - 18:18

Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Bến Tre

Sáng ngày 10/3/2018 tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển.

Dự khai mạc kỳ thi tuyển có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng thi tuyển (đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám khảo); các thành viên Hội đồng thi tuyển; các thành viên Bộ phận giúp việc; Ban giám sát kỳ thi tuyển và 04 ứng viên dự thi.

Đây là kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo thí điểm đầu tiên thuộc khối Đảng của tỉnh Bến Tre. Kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre năm 2018 có 04 ứng viên dự thi:

       1.ThS. Dương Quốc Hoàng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị Trường Chính trị Bến Tre;
       2.ThS. Võ Thị Thúy Liễu, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu Trường Chính trị Bến Tre;
       3.ThS. Nguyễn Thị Nga, Phó Trưởng khoa Dân vận Trường Chính trị Bến Tre;
       4.ThS. Nguyễn Thành Phương, Trưởng khoa Lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Chính trị Bến Tre.
 

Trình tự tổ chức thi gồm 02 phần: thi viết và thi trình bày Đề án. Người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên tham gia phần thi trình bày Đề án. Kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số: 77-KH/TU, ngày 20/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ban, ngành tỉnh và cấp phòng; đồng thời cũng chính là giải pháp hướng đến mục tiêu đổi mới và nâng chất đội ngũ các bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Đồng chí Phan Văn Mãi, UVTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thi
phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị
 

Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, TUV, Hiệu trưởng,
Ủy viên Hội đồng thi tuyển sinh hoạt nội quy phòng thi
 

Các ứng viên dự thi

Toàn cảnh buổi khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị

Nguyễn Phước Tuân
Phòng Đào tạo

 

Tin khác