Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 05:59

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 39, 40 và 41 năm 2022

Sáng ngày 18/5/2022, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 39, 40 và 41 (gọi tắt A39, A40 và A41) cho 103 cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, công chức, viên chức các sở, ngành của tỉnh và các cơ quan ngành dọc do Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tham dự; cùng đại diện Sở Nội vụ tỉnh; lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên, viên chức nhà trường và học viên của lớp A39, A40, A41.

Khóa học nhằm trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; một số nội dung về quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác; thực hành các kỹ năng lãnh đạo, quản lý về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý thực tiễn, hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tạo động lực nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Hiệu trưởng cho biết: Học tập nghiên cứu lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển tư duy lý luận của người cán bộ đảng viên, học tập nghiên cứu lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ mà còn là để nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm vững cương lĩnh, mục tiêu chiến lược lâu dài cũng như chủ trương, chính sách của Đảng trong giai mỗi đoạn cách mạng. Từ đó, có nhận thức đúng đắn về thế giới khách quan và phương pháp luận phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tránh sai lầm, mất phương hướng. Do vậy, các đồng chí học viên cần phải xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập; học chính trị là trách nhiệm của mỗi đảng viên, học lý luận chính trị là nhu cầu để nâng cao trình độ lý luận chính trị, mở rộng tri thức khoa học về chính trị. Không nên xem học lý luận chính trị là nghĩa vụ, là để chuẩn hóa về chức danh, là để đủ điều kiện được bổ nhiệm ở vị trí cao hơn. Chỉ khi xác định động cơ đúng đắn thì các đồng chí học viên mới có tâm thế, ý thức và tinh thần sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, xây dựng phương pháp học tập khoa học; tự học, tự nghiên cứu, tích cực thảo luận trên lớp cùng giảng viên làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra. Bên cạnh đó, cần thể hiện tính cầu thị, khiêm tốn trong quá trình học tập, chấp hành nghiêm nội, quy chế học tập, rèn luyện, có thái độ học tập nghiêm túc; tập trung nghe giảng, ghi chép để lĩnh hội đầy đủ kiến thức, chú trọng rèn luyện về đạo đức, phong cách, tính nêu gương của người đảng viên, ứng xử văn hóa trong Trường Đảng, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia các phong trào do nhà trường phát động./.

Đ/c Cao Văn Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
phát biểu khai giảng lớp.
 

Đại biểu và học viên dự khai giảng.

 

Tin, Ảnh: Tấn Lộc

Tin khác