Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ năm, 23 Tháng 3, 2023 - 02:20

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 35, 36 và 37 (A35, A36 và A37), năm 2021

Sáng ngày 23/4/2021, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 35, 36 và 37 (A35, A36 và A37) cho 138 cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, công chức, viên chức các sở, ngành của tỉnh và các cơ quan ngành dọc do Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh.

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị; đại diện Sở Nội vụ tỉnh; lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên, viên chức nhà trường cùng toàn thể học viên của lớp A35, A36 và A37.

Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho học viên kiến thức về: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương với tổng thể chương trình 1084 tiết. Thông qua học tập, nghiên cứu giúp học viên củng cố, giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, trang bị cho học viên phương pháp luận khoa học biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo, biết vận dụng lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác và cuộc sống.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Hiệu trưởng cho biết: Học tập nghiên cứu lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển tư duy lý luận của người cán bộ đảng viên, học tập nghiên cứu lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ mà còn là để nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ lý luận và đạo đức cách mạng, đó là tiêu chuẩn của người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tại Đại hội lần thứ VII Đảng ta khẳng định: Lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: Kiên định và không ngừng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Do đó, cán bộ đảng viên không được học tập nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không nắm được lý luận sẽ không làm tốt vai trò của người đảng viên, đó là truyền bá quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào nhân dân.

Do vậy, các đồng chí học viên cần phải xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập; học chính trị là trách nhiệm của mỗi đảng viên, học lý luận chính trị là nhu cầu để nâng cao trình độ lý luận chính trị, mở rộng tri thức khoa học về chính trị. Không nên xem học lý luận chính trị là nghĩa vụ, là để chuẩn hóa về chức danh, là để đủ điều kiện được bố nhiệm ở vị trí cao hơn. Chỉ khi xác định động cơ đúng đắn thì các đồng chí học viên mới có tâm thế, ý thức và tinh thần sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, xây dựng phương pháp học tập khoa học; tự học, tự nghiên cứu, tích cực thảo luận trên lớp cùng giảng viên làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra. Bên cạnh đó, cần thể hiện tính cầu thị, khiêm tốn trong quá trình học tập, chấp hành nghiêm nội, quy chế học tập, rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc; tập trung nghe giảng, ghi chép để lĩnh hội đầy đủ kiến thức, chú trọng rèn luyện về đạo đức, phong cách, tính nêu gương của người đảng viên, ứng xử văn hóa trong Trường Đảng, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia các phong trào do nhà trường phát động./.

Đ/c Cao Văn Dũng,UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
phát biểu khai giảng.
 

Đại biểu và học viên dự khai giảng.

 

Tin, Ảnh: Tấn Lộc

Tin khác