Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Thứ ba, 29 Tháng 9, 2020 - 21:29

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 33 (A33) và 34 (A34), năm 2020.

Sáng ngày 01/6/2020, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 33 (A33) và 34 (A34), năm 2020.

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị; đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên và viên chức nhà trường cùng toàn thể học viên của lớp A33 và A34.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung A33 với số lượng 49 học viên là cán bộ, công chức, viên chức xã, phường, thị trấn; A34 có 48 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể huyện và của tỉnh. Khóa học nhằm trang bị cho học viên kiến thức về: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương với tổng thể chương trình 1084 tiết và tổng thời gian học là 06 tháng.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Cao Văn Dũng, Hiệu trưởng nhấn mạnh: Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không những nâng cao trình độ lý luận chính trị; mở rộng tri thức khoa học chính trị mà còn là nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên, nhằm củng cố bản lĩnh chính trị, niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là 02 lớp đầu tiên thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị tại Trường Chính trị và Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố. Do đó, các đồng chí học viên cần phải xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập, xây dựng phương pháp học tập phù hợp, đồng thời chấp hành nghiêm nội, quy chế quản lý đào tạo của nhà trường.

Đ/c Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp học.
 

Đại biểu và học viên dự Lễ khai giảng.

 

Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL

Tin khác