"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 30 Tháng 5, 2020 - 17:50

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức ngành Giáo dục khóa 26

Chiều ngày 21 tháng 5 năm 2019, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức ngành Giáo dục khóa 26 cho đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên của các trường phổ thông, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đến dự lễ khai giảng có đồng chí: Bùi Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng các đồng chí Trưởng, Phó các khoa, phòng Trường Chính trị và 70 học viên của lớp học.

Phát biểu khai giảng, đồng chí Dương văn Chăm, Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh: Học tập lý luận chính trị để nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng công tác, phương pháp luận khoa học, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác tại đơn vị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để đạt được kết quả đó, các đồng chí học viên cần phải nắm chắc, toàn diện những nội dung được trang bị trong toàn khóa học gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương...

Do vậy, ngay từ đầu khóa học, các đồng chí học viên cần xác định đúng động cơ, tinh thần, thái độ học tập, phải thay đổi tâm thế từ người dạy trở thành người học, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế đào tạo, xây dựng lớp thành một tập thể đoàn kết hỗ trợ nhau trong học tập; từng đồng chí cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện, phấn đấu 100% tốt nghiệp ra trường./.

Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng, phát biểu khai giảng lớp học.

Toàn cảnh Lễ khai giảng.

 

Ngô Tấn Lộc
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

Tin khác