"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:12

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức ngành giáo dục khóa 25

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2018, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức ngành giáo dục khóa 25.

Đến dự lễ khai giảng có các đồng chí: Tiến sĩ Lê Văn Chín, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng các đồng chí đại diện Sở Nội vụ tỉnh; đại diện các khoa, phòng Trường Chính trị và toàn thể học viên của lớp học.

73 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ dự nguồn đang công tác tại các trường học phổ thông, cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh; các phòng giáo dục - đào tạo cấp huyện và các trung tâm, phòng chuyên môn trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Trong thời gian học tập tại trường, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các nội dung: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương; đi thực tế; thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận tốt nghiệp, đủ điều kiện sẽ được trao bằng trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Tham gia lớp học là điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ dự nguồn của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng nhà trường
phát biểu khai giảng lớp
 
Tiến sĩ Lê Văn Chín, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
phát biểu tại lễ khai giảng lớp
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

 

Tin khác