"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 26 Tháng 8, 2019 - 16:29

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 41 (C41)

Chiều ngày 19 tháng 4 năm 2019, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 41 (C41) cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh, huyện và cán bộ, công chức đơn vị thành phố Bến Tre có trình độ Cao đẳng, Đại học.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị; đại diện lãnh đạo phòng, ban thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, khoa, giảng viên của nhà trường cùng toàn thể các đồng chí học viên.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị khẳng định vai trò quan trọng của việc học tập lý luận chính trị - hành chính trong tình hình mới; học để vận dụng kiến thức lý luận chính trị vào thực tiễn công tác, học để hiểu sâu hơn, nhận thức đúng hơn về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để đủ “sức đề kháng” lại mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng.

Bên cạnh đó, đồng chí Hiệu trưởng yêu cầu các học viên cần xác định động cơ, tinh thần, thái độ học tập đúng đắn, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ học tập, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của nhà trường, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất của khóa học.

Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên,
Hiệu trưởng Trường Chính trị phát biểu khai giảng lớp học.
 

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Ngô Tấn Lộc
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

Tin khác