"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 16 Tháng 9, 2019 - 01:38

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 40 (C40)

Sáng ngày 18 tháng 03 năm 2019, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 40 (C40) cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, khoa, giảng viên của nhà trường cùng toàn thể các đồng chí học viên.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo lý luận chính trị - hành chính trong tình hình mới, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước; của Tỉnh uỷ Bến Tre về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Hiệu trưởng yêu cầu các học viên cần xác định động cơ, mục đích học tập đúng đắn, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của nhà trường; đoàn kết tích cực học tập, rèn luyện phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ tốt học tập.

Ngay sau Lễ khai giảng các học viên được sinh hoạt đầy đủ nội quy, quy chế đào tạo chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị
phát biểu khai giảng lớp học.
 
Đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.
 
Ngô Tấn Lộc
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

Tin khác