"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 26 Tháng 5, 2019 - 08:34

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 38 (C38)

Chiều ngày 11 tháng 6 năm 2018, Trường Chính trị tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 38.
Đến dự lễ khai giảng có các đồng chí: Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đại diện các ban, ngành tỉnh; đại diện các khoa, phòng Trường Chính trị và 54 học viên của lớp học.
Đối tượng tham gia lớp học là các cán bộ, công chức của thành phố Bến Tre, các ban, ngành huyện. Tham gia lớp học, sẽ giúp học viên nắm vững lý luận về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân. Qua quá trình thực học, học viên sẽ độc lập trong nắm bắt và vận dụng những kiến thức được học tập, nghiên cứu tại Trường Chính trị để phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình và giải quyết một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn ở cơ sở gắn với nhiệm vụ công tác.
Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các học viên tham dự lớp học, đồng thời yêu cầu các học viên sắp xếp công việc cơ quan tham gia học tập  nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, không giải quyết cho các trường hợp xin phép về giải quyết công việc cơ quan.
 
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác