"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 01:46

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 37

Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2018, Trường Chính trị tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 37 dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ban, ngành tỉnh.
Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị; đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các khoa, phòng Trường Chính trị và toàn thể học viên lớp học.
Trong chương trình khóa học, các học viên sẽ được học 6 phần với 1.056 tiết thực học gồm các nội dung: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Cuối khóa, học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch, thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận tốt nghiệp. Thông qua lớp học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị- hành chính, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay./.
Toàn cảnh khai giảng lớp
Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị          
phát biểu khai giảng lớp học

 

Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL
 
 

Tin khác