"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 26 Tháng 5, 2019 - 08:29

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức huyện Mỏ Cày Bắc

Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trường Chính trị phối hợp với Huyện ủy huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức huyện Mỏ Cày Bắc cho 93 học viên là cán bộ chủ chốt của các xã, ban ngành cấp huyện Mỏ Cày Bắc .
Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí: Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; đồng chí Phạm Thanh Truyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo ban, ngành huyện; lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Chính trị và toàn thể học viên lớp học.
Tham gia lớp học, học viên sẽ học theo chương trình do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành bao gồm 6 phần học với 1.056 tiết bao gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Cuối khóa, học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch, thi tốt nghiệp. Thông qua quá trình thực học, sẽ giúp học viên nắm bắt, phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình và giải quyết một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn ở cơ sở gắn với nhiệm vụ công tác sau khi kết thúc khóa học.
Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng nhà trường
phát biểu khai giảng lớp
Đồng chí Phạm Thanh Truyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
phát biểu tại buổi lễ khai giảng lớp
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác