"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 1 Tháng 4, 2020 - 09:27

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức huyện Giồng Trôm

Chiều ngày 27 tháng 8 năm 2018, Trường Chính trị phối hợp với Huyện ủy Giồng Trôm tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức huyện Giồng Trôm.

Đến dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Thành Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm; Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; cùng các đồng chí đại diện các ban, ngành huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan cử học viên đi học; các đồng chí đại diện các khoa, phòng Trường Chính trị và toàn thể học viên lớp học.

Tham gia lớp học có 73 học viên là cán bộ, đảng viên các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Giồng Trôm. Theo kế hoạch, các học viên sẽ được thảo luận, trao đổi, nghiên cứu các chuyên đề về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương; đi thực tế; thi tốt nghiệp cuối khóa, đủ điều kiện sẽ được trao bằng trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, cập nhật kiến thức mới về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, rèn luyện các kỹ năng trong giải quyết công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của huyện,… Từ đó giúp học viên sau khi ra trường nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công tại cơ quan, đơn vị công tác.

Toàn cảnh khai giảng lớp
 
Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị
phát biểu khai giảng lớp
 
Đồng chí Nguyễn Thành Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm
phát biểu tại lễ khai giảng lớp
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

 

Tin khác