"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 13 Tháng 7, 2020 - 22:19

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020

Sáng ngày 05 tháng 3 năm 2020, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung cho 53 công chức, viên chức công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn Trường Chính trị Bến Tre cùng toàn thể học viên của lớp.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020 được thực hiện theo Hướng dẫn số 614-HD/HVCTQG, ngày 26/12/2018 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Theo đó, Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính có tổng thời lượng là 1.056 tiết được chia thành 7 phần học; trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo quản lý.

Qua khóa học, học viên biết vận dụng kiến thức lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác của mình; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị công tác, góp phần củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới./.

Đại biểu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng học viên dự Lễ khai giảng.

Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp học.

Đồng chí Nguyễn Văn Chinh, TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
phát biểu tại buổi Lễ khai giảng.
 
 
 
Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL

Tin khác