"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 16 Tháng 7, 2020 - 08:35

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 45 (C45) và khóa 46 (C46), năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của Trường Chính trị đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. Sáng ngày 08/6/2020, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 45 (C45) và khóa 46 (C46).

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên và viên chức nhà trường cùng toàn thể học viên của 02 lớp C45, C46.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung C45 với số lượng 60 học viên và C46 có 58 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành tỉnh. Khóa học nhằm trang bị cho học viên kiến thức về: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương với tổng thể chương trình 1084 tiết.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng lưu ý một số nội dung quan trọng: Thống nhất chung về mặt nhận thức trong học tập lý luận chính trị; cả người dạy và người học đều là trung tâm, trong đó sự tương tác giữa người dạy và người học là ưu tiên hàng đầu để đạt được mục tiêu cao nhất trong đào tạo lý luận chính trị; Nội dung, chương trình học tập, thực hiện theo chương trình đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gắn với phương châm “Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị tại Trường Chính trị. Mặt khác, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn là nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên. Do đó, các đồng chí học viên cần phải xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập, xây dựng phương pháp học tập phù hợp, đồng thời chấp hành nghiêm nội, quy chế quản lý đào tạo của nhà trường./.

Đ/c Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp học.

Đại biểu và học viên dự Lễ khai giảng.

 

 

Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL

Tin khác