"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 30 Tháng 5, 2020 - 19:37

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung huyện Ba Tri, năm 2020

Chiều ngày 03/01/2020, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tri tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung huyện Ba Tri, năm 2020 mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Võ Văn Phê, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Tri; đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri– Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính-Kế hoạch cùng 70 học viên của lớp.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung huyện Ba Tri, năm 2020 dành cho đối tượng là công chức, viên chức cấp huyện, xã trong toàn huyện. Khóa học nhằm trang bị cho học viên kiến thức về: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh: Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên. Do vậy, các đồng chí học viên cần phải xác định đúng đắn động cơ, thái độ, xây dựng phương pháp học tập phù hợp, đồng thời chấp hành tốt nội, quy chế quản lý đào tạo của nhà trường.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng, phát biểu khai giảng lớp học.

Đồng chí Võ Văn Phê, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Tri
phát biểu tại buổi lễ khai giảng.
 
 
Đại biểu và học viên dự Lễ khai giảng.
 
 
 
 
 
Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL
 
 

 

Tin khác