"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 2, 2019 - 19:03

Khai giảng lớp Tập huấn công tác Mặt trận cho cán bộ cơ sở năm 2018

Sáng ngày 07 tháng 5 năm 2018, Trường Chính trị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng lớp Tập huấn công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở năm 2018, có 179 học viên dự học.
 
Đến dự lễ khai giảng có các đồng chí: Trần Dương Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre; Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; cùng đại diện các khoa, phòng Trường Chính trị và toàn thể học viên lớp tập huấn.
 
Lớp Tập huấn diễn ra từ  ngày 07 tháng 5 đến ngày 11 tháng 05 năm 2018. Các học viên sẽ được trang bị các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận cấp xã và Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố; triển khai và hướng dẫn công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Triển khai kế hoạch tọa đàm “Nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì; Nâng cao chất lượng đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; hướng dẫn công tác phối hợp thực hiện vận động xuất khẩu lao động và triển khai Đề án đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững; báo cáo điển hình về cá nhân tham gia xuất khẩu lao động có hiệu quả; hướng dẫn triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ. Công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng; tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; báo cáo chuyên đề về việc tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm; tổ chức thực hành và tọa đàm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư; định hướng công tác tập trung năm 2018, 2019. Cuối khóa, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn./.
Đồng chí Trần Dương Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Bến Tre phát biểu khai giảng lớp
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác