"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 7, 2018 - 15:44

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C17, khóa học 2017 – 2019

Chiều ngày 11 tháng 10, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C17 Bến Tre 2017, khóa học 2017 - 2019.

Dự lễ khai giảng có PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II; đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện, các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng các thầy cô giáo và 90 học viên.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II phát biểu khai giảng

Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C17, khóa học 2017 - 2019 có 90 học viên là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý từ trưởng, phó phòng và tương đương từ cấp huyện trở lên; trưởng, phó ngành; cán bộ dự nguồn trong quy hoạch của các cơ quan, đơn vị và của tỉnh.

Trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội và khoa học xã hội nhân văn khác. Thông qua chương trình môn học nhằm củng cố lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị và niềm tin vào đường lối cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn, qua đó rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn cho người học.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, có những cách làm mới, sáng tạo, đột phá góp phần xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển. Đồng thời, PGS.TS Phạm Minh Tuấn yêu cầu: Mỗi học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bố trí thời gian, sắp xếp công việc hợp lý, khoa học, tập trung học tập để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ học tập và công tác với kết quả cao nhất./.

Ngô Tấn Lộc

Phòng TC-HC-QT

Tin khác