"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 2 Tháng 4, 2020 - 00:10

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 36, năm 2019.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học năm 2019 đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. Sáng ngày 21 tháng 8 năm 2019, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Sở Nội vụ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 36 cho 94 học viên là công chức, viên chức công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh và huyện trong toàn tỉnh.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ; các đồng lãnh đạo khoa, phòng của Trường Chính trị cùng toàn thể học viên.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 36 được tổ chức 02 tháng theo chương trình khung của Bộ Nội vụ ban hành năm 2018, gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo được chia làm 03 phần: Phần kiến thức chung gồm 08 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo, với tổng thời lượng là 108 tiết; Phần kiến thức quản lý nhà nước đối với ngành và lãnh thổ gồm 01 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo, ôn tập, kiểm tra với tổng thời lượng là 36 tiết; Phần các kỹ năng cơ bản gồm 07 chuyên đề, ôn tập, kiểm tra với tổng thời lượng là 122 tiết. Học viên được tham gia kiểm tra 02 lần và viết tiểu luận xử lý tình huống quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực mình công tác.

Qua Lớp Bồi dưỡng, các học viên sẽ được nâng cao kiến thức quản lý hành chính nhà nước; hoàn thiện các kỹ năng, khả năng, tính chuyên nghiệp, phương pháp xử lý tình huống quản lý nhà nước trong thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao trình độ và năng lực công tác, cải tiến lề lối làm việc, từng bước củng cố, xây dựng nền hành chính nhà nước hiện đại, chất lượng, hiệu quả; làm căn cứ để tiêu chuẩn hóa và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và là điều kiện cần thiết để thi nâng ngạch./.

Đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
phát biểu khai giảng lớp học.
 

Toàn cảnh Lễ khai giảng.

 

Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL

Tin khác