"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 18 Tháng 2, 2019 - 13:35

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 34

Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2018, Trường Chính trị phối hợp Sở Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 34.
Đến dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng các đồng chí đại diện các khoa, phòng Trường Chính trị và 71 học viên lớp học.
Thời gian học tập diễn ra từ ngày 16/5 dự kiến đến hết ngày 2/8/2018 hoàn thành toàn bộ chương trình khóa học, tổng kết bế giảng lớp. Tham gia khóa học, học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản: Về nhà nước và pháp luật; quản lý hành chính; kỹ năng hành chính và quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực; nắm được những công việc của một chuyên viên trong quản lý hành chính nhà nước; từ kiến thức được học biết vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong tham mưu giải quyết hiệu quả các yêu cầu đặt ra tại địa phương, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai giảng lớp

Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác