"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 02:04

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 33

Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2018, Trường Chính trị phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 33. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị và toàn thể học viên lớp bồi dưỡng.
Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được trang bị, nâng cao kiến thức quản lý nhà nước, làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị. Qua khóa học, chất lượng nguồn nhân lực của bộ máy hành chính Nhà nước được chuẩn hóa và đáp ứng yêu cầu vị trí trong thực thi công vụ hiện nay của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nhà.
Đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai giảng lớp
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác