"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 2, 2019 - 19:17

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tại huyện Giồng Trôm

Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Giồng Trôm, Trường Chính trị phối hợp với Huyện ủy Giồng Trôm khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 của huyện Giồng Trôm.
Đến dự lễ khai giảng có các đồng chí: Võ Văn Phê, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm; đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị; đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng Đào tạo Trường Chính trị; cùng đại diện các ban, ngành huyện và 94 học viên của lớp học.Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra từ ngày 14/5-18/5/2018. Qua đó, các học viên sẽ được cập nhật, thảo luận 9 chuyên đề với các kiến thức: Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay; những vấn đề mới trong việc cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức địa phương ở Việt Nam hiện nay; những vấn đề mới trong đường lối, chính sách xây dựng, phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay; chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; những vấn đề mới trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay. Cuối khóa, học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Chính trị cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng./.

Đồng chí Võ Văn Phê, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm phát biểu khai giảng lớp

Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL
 

Tin khác