"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 01:33

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3, năm 2018

Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại Trường Chính trị Bến Tre, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức mở lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3, năm 2018.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Tiến sĩ Phan Công Khanh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Quản lý đào tạo của Học viện cùng toàn thể học viên là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của tỉnh.
Thời gian khóa học 04 ngày từ ngày 16/4/2018 đến ngày 19/4/2018. Chương trình bồi dưỡng gồm 08 chuyên đề: Nhận diện và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch; những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin; phòng chống tham nhũng và chống “tự chuyển biến, tự chuyển hóa”; kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Quan điểm và thực trạng; phương pháp công tác và yêu cầu về phẩm chất, trình độ, năng lực và kỹ năng công tác của người đứng đầu cấp ủy; kỹ năng tuyên truyền miệng; quan điểm tiếp cận và xử lý tình huống phức tạp trong giai đoạn hiện nay; kỹ năng lãnh đạo của Ủy viên Ban Thường vụ về ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết và tổng kết thực tiễn.
Đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
 phát biểu khai giảng lớp
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác