Chủ động ngăn chặn – Phát hiện sớm – Cách ly kịp thời – Khoanh vùng gọn – Dập dịch triệt để – Điều trị khỏi bệnh! Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)!

Thứ sáu, 7 Tháng 8, 2020 - 17:21

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ nguồn Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có đủ tâm và tầm chuẩn bị cho nguồn Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 10 tháng 6 năm 2019 tại Trường Chính trị Bến Tre, Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp với Học viện chính trị Khu vực II tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ nguồn Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự Lễ Khai giảng có các đồng chí: GS, TS. Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II; đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học; đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo lớp học, Tổ giúp việc; đại biểu đại diện các sở, ngành tỉnh cùng 101 học viên tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ Nguồn Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, thảo luận các chuyên đề: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; bối cảnh, xu thế chuyển đổng thế giới và Việt Nam. Thách thức và cơ hội - Tầm nhìn và sứ mệnh của Bến Tre đến năm 2030 và những năm tiếp theo; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng đưa Bến Tre phát triển đột phá trong bối cảnh và xu thế phát triển mới; văn hóa chính trị, đạo đức công vụ của người lãnh đạo, quản lý trong thực thi quyền lực chính trị. Phòng chống tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức; đổi mới nhận thức, phương pháp và kỹ năng làm công tác tư tưởng, công tác vận động Nhân dân trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quan điểm, phương hướng của Đảng trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; cải cách, đổi mới bộ máy tư pháp; các vấn đề xã hội hiện nay - Nhận thức và kỹ năng ứng phó của người lãnh đạo, quản lý; tư duy kinh tế nông nghiệp mới và những vấn đề đặt ra cho xây dựng chuỗi giá trị nông sản ở Bến Tre; phát triển bền vững dựa trên mô hình nông nghiệp thông minh gắn với mũi nhọn du lịch và nền tảng nông thôn mới; phát triển công nghiệp, du lịch - Lựa chọn định hướng nào cho Bến Tre giai đoạn 2020-2030; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ trong xu thế phát triển xu thế Chính phủ điện tử; kinh tế - xã hội Bến Tre và xu thế phát triển đến cuối nhiệm kỳ Đại hội X của tỉnh (2015-2020); kết thúc chương trình học các học viên sẽ được đi nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch. Điểm mới trong chương trình học này là học viên sẽ được thảo luận ở mỗi chuyên đề với các chuyên gia và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy một cách sâu sắc, đặt ra cho thực tiễn ở Bến Tre như thế nào?, qua đó, người học có điều kiện trao đổi, đưa ra các ý kiến về những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, quản lý của mình, cũng như được học tập thêm kinh nghiệm từ người học, từ những báo cáo viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các học viên khi tham gia lớp học: Thứ nhất, thời gian học 12 ngày, 12 chuyên đề, sáng học, chiều thảo luận, rất mong các đồng chí dành thời gian nghiên cứu kỹ các chuyên đề, tham gia thảo luận hiệu quả, đề nghị các đồng chí cùng học - cùng tư duy, chủ động, thể hiện sự tích cực trong học tập, thảo luận; Thứ hai, đề nghị các đồng chí khắc phục những khó khăn về thời gian, công việc để dành toàn bộ công sức cho việc học với tinh thần trách nhiệm, học hỏi, nêu gương của cán bộ lãnh đạo trong học tập, nâng chất lượng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý; Thứ ba, sau 12 chuyên đề, nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch, mỗi cán bộ cố gắng thu hoạch riêng cho mình một chuyên đề gắn với yêu cầu nhiệm vụ trong lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị. Viết thu hoạch, đề nghị các học viên có đề xuất cụ thể. Qua lớp học không chỉ cung cấp cho các học viên những kiến thức mới quan trọng, những phương pháp, kỹ năng lãnh đạo quản lý, đồng thời đây là đợt để các đồng chí được quy hoạch vào ban lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ tới xác định được vị trí tâm thế của mình với tư cách là một người lãnh đạo để chúng ta có sự chuẩn bị, có tầm nhìn ngang tầm. Ban Chỉ đạo lớp học cũng đề nghị Trường Chính trị và các đồng chí, các bộ phận liên quan phục vụ, tổ chức, quản lý lớp học cho tốt. Sau lớp học ngoài đánh giá chung nhất, có đề xuất nhân sự cho nhiệm kỳ, các đồng chí được đề xuất quy hoạch có học tập nghiêm túc không? Đề xuất các đồng chí có tư duy tốt, ý kiến tốt, phát hiện nhân tố tích cực trong học tập.

Đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Ngọc Tam,
Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban
Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự lễ khai giảng lớp học
 
 
 
PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II
phát biểu tại lễ khai giảng.
 
 
Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo lớp học.
 
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng QLĐT & NCKH.

Tin khác