Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 18:29

Kế hoạch học tập Phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, Lớp cao học XDĐ & CQNN, từ ngày 07/6 đến 11/6/2021