Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 17:30

Kế hoạch học tập môn: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (CTM), Lớp Cao cấp lý luận chính trị B83-BT, Từ ngày 23/08/2021 đến ngày 01/09/2021