Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ năm, 27 Tháng 1, 2022 - 01:05

Kế hoạch học tập môn: Tôn giáo và tín ngưỡng lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 10/5 đến ngày 14/5/2021

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT A84-BT

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2021

Kế hoạch học tập môn: Tôn giáo và tín ngưỡng lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 10/5 đến ngày 14/5/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác