Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ ba, 18 Tháng 1, 2022 - 19:52

Kế hoạch học tập môn: Nhà nước và pháp luật; Lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 11/10 đến 19/10/2021 (giảng trực tuyến)