Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ tư, 5 Tháng 10, 2022 - 16:59

Kế hoạch học tập môn: Kinh tế phát triển, lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 30/3 đến 05/4/2021