Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 20:32

Kế hoạch học tập môn: Khoa học lãnh đạo (Điều chỉnh), lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 04/01 đến ngày 11/01/2021