Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2021)!

Thứ bảy, 6 Tháng 3, 2021 - 05:27

Kế hoạch học tập môn: Giới trong lãnh đạo, quản lý, Lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 22/3 đến ngày 26/3/2021