Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022)!

Thứ tư, 18 Tháng 5, 2022 - 00:56

Kế hoạch học tập môn: Các chuyên đề ngoại khóa, lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 20/4 đến ngày 02/6/2021