Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:40

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Văn hóa và phát triển + Xã hội học trong lãnh đạo quản lý; lớp Cao cấp LLCT K72.B46. BTr; từ ngày 15/9 đến ngày 23/9/2022