Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ năm, 29 Tháng 9, 2022 - 05:13

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Triết học Mác-Lênin, Lớp CCLLCT C20, từ ngày 03/3 đến ngày 10/3/2020