Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 20:04

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh + Khoa học lãnh đạo + Giáo dục quốc phòng và an ninh;lớp Cao cấp LLCT K73.A11; từ ngày 12/9 đến ngày 06/10/2022