Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 17:33

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quan hệ quốc tế + Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 18/5 đến 29/5/2020