Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:28

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quản lý kinh tế, lớp CCLLCT K72.B46-BTr, từ ngày 22/12 đến ngày 29/12/2022