Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2021)!

Thứ bảy, 6 Tháng 3, 2021 - 05:12

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Nhà nước và pháp luật, lớp Cao cấp LLCT-HC hệ chính quy không tập trung (C19-Bến Tre) - Chương trình mới, từ ngày 21/01 đến ngày 31/03/2021

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-C19

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2021

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Nhà nước và pháp luật, lớp Cao cấp LLCT-HC hệ chính quy không tập trung (C19-Bến Tre) - Chương trình mới, từ ngày 21/01 đến ngày 31/03/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác