Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 06:28

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Nhà nước và pháp luật, Lớp Cao cấp LLCT C20 Bến Tre, từ ngày 04/11 đến 13/11/2020