Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:59

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Nhà nước và pháp luật, lớp Cao cấp LLCT C19, từ ngày 21/01 đến 29/01/2021