Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 19:49

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng (tiếp theo)+Kinh tế chính trị Mác-Lênin + Giới trong lãnh đạo, quản lý +...Lớp Cao cấp LLCT K73.A11, từ ngày 01/11 đến 30/11/2022

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-K73.A11

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng (tiếp theo)+Kinh tế chính trị Mác-Lênin +  Giới trong lãnh đạo, quản lý +...Lớp Cao cấp LLCT K73.A11, từ ngày  01/11 đến 30/11/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác