Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Chủ nhật, 4 Tháng 6, 2023 - 12:16

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tiếp theo )+ Kinh tế chính trị Mác-Lênin + Giới trong lãnh đạo, quản lý + Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam; Lớp CC LLCT K73.A11- Bến Tre, từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2022

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-K73.A11

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tiếp theo )+ Kinh tế chính trị Mác-Lênin + Giới trong lãnh đạo, quản lý + Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam; Lớp CC LLCT K73.A11- Bến Tre, từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác