Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 01:06

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tiếp theo )+ Kinh tế chính trị Mác-Lênin + Giới trong lãnh đạo, quản lý + Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam; Lớp CC LLCT K73.A11- Bến Tre, từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2022

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-K73.A11

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tiếp theo )+ Kinh tế chính trị Mác-Lênin + Giới trong lãnh đạo, quản lý + Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam; Lớp CC LLCT K73.A11- Bến Tre, từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác