Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Thứ hai, 28 Tháng 9, 2020 - 08:38

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lớp CCLLCT C20, từ ngày 08/9 đến 15/9/2020