Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:19

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lý luận và pháp luật về quyền con người + Quan hệ quốc tế, lớp Cao cấp LLCT C20, từ ngày 05/01 đến 14/01/2021