Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ năm, 29 Tháng 9, 2022 - 05:00

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế phát triển + Tôn giáo và Tín ngưỡng, Lớp CCLLCT C20, từ ngày 04/8 đến 13/8/2020