Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre (1947-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)!

Thứ ba, 6 Tháng 12, 2022 - 20:55

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lớp Cao cấp LLCT hệ tập trung khóa A84-BT, từ ngày 10/11 đến 19/11/2020

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT A84-BT

Danh sách môn học: 

Kinh tế chính trị Mác Lênin

Năm học: 

2020

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lớp Cao cấp LLCT hệ tập trung khóa A84-BT, từ ngày 10/11 đến 19/11/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác